Vogelplas Starrevaart

Bij de observatiehut in Starrevaart was vandaag naast een rosse stekelstaarteend, de roodhalsfuut te zien.

Vogelplas Starrevaart